Pejabat = Penjahat ????


Bar sholat ashar, aku dikagetne suara montor pulisi sing mbrebeki kuping, mecahne gendang kuping, Tak delok seko ngomah…. ooooo… ono penjahat… eh penjabat liwat. Njaluk diwenehi dalan, njaluk didisikne , lan wong wong cilik kudu minggir, soale ora penting….

Neng bagean liyane, neng jawa timur, saiki calon calon penjahat gubernur eh pejabat sing arepe dadi gubernur, rebutan njaluk suarane rakyat, janji yen mengko yen dadi gubernur arepe mbela rakyat, arepe ndisikne rakyat lan dadi pengayom rakyat.

Neng bagean jawa liyane, wakil peresiden arepe ndelok pembagian BLT sing gedhene 100 ewu rupiyah sewulan. Kabeh padha bingung, pulisi pulisi padha siap siap, dalan dalan ora oleh macet, yen macet, piye carane kudu di dhisikne, kabeh kudu minggir, arepe ana “PEJABAT” lewat, soale liyane ora penting !!.

Tekan nggon, wong wong sing oleh KUPON BLT padha antri, uyel uyelan, trima nampa bantuan BLT sing gedhene padha karo rega voucher tilpun sing jenenge HP.

Aku dadi mikir, lha pas para pemimpin sing terhormat ngono iku, ndelok rakyate padha uyel uyelan, rebutan duwit sing ora patio akeh, sing kudu kanggo urip sewulan, ngono iku sing dipikirne apa ya???

Aapa ora Isin, yen para pejabat iku ngajak ajak rakyat kudu irit, mengemncangkan ikat pinggang, padahal opomeneh ngencangne ikat pinggang, lha wong pinggange wae wes entek, merga keluwen. Apa ora terbersit neng atine wong wong sugih kuwi sing wes diarani pejabat, yen upama sewulan wae, bayare dadi presiden utawa wakil presiden disumbangne wong wong mlarat iku, apa ndadekne mlarat pak wakil presiden po pak presiden yo???

Lha wong pemimpin kok njaluk didisikne, njaluk dihormati, apa apa kudu ndisik, trus mbesuk neng akherat piye yo tanggung jawabe??

Apa ora ngerti, akeh wong sing misuh misuh, pas dikon minggir karo rombongan penjabat sing lagi liwat. Lan kabeh padha ora ikhlas lan ridha????… lha yen wong wong sing dikongkon minggir iku ora ridha, njur dosane sing nanggung sapa ya???

(diambil dari blog nya mbah Atmo, atas ijin mbah Atmo)

One thought on “Pejabat = Penjahat ????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s